Bu haftadan itibaren sadece mağazamızda mevcuttur: BYD araçları için kilometre engelleyici!

İptal Politikası

 

Malların tek bir sevkiyatta teslim edildiği bir sözleşme için tüketicilere yönelik iptal politikası

İptal politikası

Tüketici, ağırlıklı olarak ticari olmayan veya serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı

Bu sözleşmeyi otuz gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın malları teslim aldığı veya teslim aldığı günden itibaren otuz gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bize (insert: İsim/şirket, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve varsa faks numarası) bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bize göndermelisiniz. Bu amaçla ekteki model cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Cayma süresine uymak için, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimi cayma süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.

İptal işleminin sonuçları

Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar geri ödeme yapmayı reddediyoruz. Malları gecikmeden ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç otuz gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları otuz günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son tarih karşılanmış olur.
Malların geri gönderilmesiyle ilgili doğrudan masraflar tarafınızdan karşılanacaktır.
Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların durumunu, özelliklerini ve işleyişini kontrol etmek için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Ad/şirket, adres, e-posta adresi ve varsa faks numarasını giriniz]:
– Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımdan/bizden (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz.
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (yalnızca kağıt iletişim durumunda)
– Tarih

—————————————
(*) Uygulanamayan yerleri silin.

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi

Cayma hakkı sözleşmeler için geçerli değildir
prefabrik olmayan ve üretimi için tüketici tarafından bireysel bir seçimin veya belirlemenin belirleyici olduğu veya tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına açıkça uyarlanmış malların teslimi için; çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimatı için;
fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan ancak sözleşmenin imzalanmasından en az 30 gün sonrasına kadar tedarik edilemeyecek olan ve mevcut değeri tüccarın kontrol edemediği piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin tedariki için;
abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, süreli yayın veya dergi teslimatı için.
Sözleşmelerde cayma hakkı zamanından önce sona erecektir
sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için, teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse;
doğası gereği teslimattan sonra diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olan malların teslimatı için;
ses veya video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslim edilmesi halinde, mühür teslimattan sonra sökülmüşse.

Tüketicinin tek bir siparişin parçası olarak sipariş ettiği ve ayrı ayrı teslim edilen birden fazla mala ilişkin bir sözleşme için tüketicilere yönelik iptal politikası

İptal politikası
Tüketici, ağırlıklı olarak ticari olmayan veya serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son malları teslim aldığı veya teslim aldığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bize ([insert: İsim/şirket, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve varsa faks numarası. Bu amaçla [woocommerce_en_disclaimer_address_data] kısa kodunu da kullanabilir ve adresi Ayarlar DE’de saklayabilirsiniz]) bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bize göndermelisiniz. Bu amaç için ekteki model cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Cayma süresine uymak için, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimi cayma süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.

 

İptal işleminin sonuçları

Bu sözleşmeden caymanız halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden caydığınıza dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde size geri ödemek zorundayız. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları gecikmeden ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son tarih yerine getirilmiş olur.
Malları iade etmenin doğrudan masrafları size aittir.
Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların durumunu, özelliklerini ve işleyişini kontrol etmek için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Ekleyiniz: İsim/şirket, adres, e-posta adresi ve varsa faks numarası]:
– Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımdan/bizden (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz.
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (yalnızca kağıt iletişim durumunda)
– Tarih

—————————————
(*) Uygulanamayan yerleri silin.

Çekinme hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi
Çekinme hakkı sözleşmeler için geçerli değildir
prefabrik olmayan ve üretimi için tüketici tarafından bireysel bir seçimin veya belirlemenin belirleyici olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış malların teslimi için;
çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimatı için;
fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan ancak sözleşmenin imzalanmasından en az 30 gün sonrasına kadar tedarik edilemeyen ve mevcut değeri tüccarın üzerinde hiçbir kontrolü olmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin tedariki için;
abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, süreli yayın veya dergi teslimatı için.
Sözleşmelerde cayma hakkı zamanından önce sona erecektir
sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için, teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse;
doğası gereği teslimattan sonra diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olan malların teslimatı için;
ses veya video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslim edilmesi halinde, mühür teslimattan sonra sökülmüşse.

Malların birkaç parça veya parça halinde teslimine ilişkin bir sözleşme için tüketicilere yönelik iptal politikası

 

İptal politikası

Tüketici, ağırlıklı olarak ticari olmayan veya serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son kısmi sevkiyatı veya son ürünü teslim aldığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bize ([insert: İsim/şirket, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve varsa faks numarası. Bu amaçla [woocommerce_en_disclaimer_address_data] kısa kodunu da kullanabilir ve adresi Ayarlar DE’de saklayabilirsiniz]) bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bize göndermelisiniz. Bu amaç için ekteki model cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Cayma süresine uymak için, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimi cayma süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.

İptal işleminin sonuçları

Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları gecikmeden ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son tarih yerine getirilmiş olur.
Malları iade etmenin doğrudan masrafları size aittir.
Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların durumunu, özelliklerini ve işleyişini kontrol etmek için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Ekleyiniz: İsim/şirket, adres, e-posta adresi ve varsa faks numarası]:
– Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımdan/bizden (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz.
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (yalnızca kağıt iletişim durumunda)
– Tarih

—————————————
(*) Uygulanamayan yerleri silin.

 

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi

Cayma hakkı sözleşmeler için geçerli değildir
prefabrik olmayan ve üretimi için tüketicinin bireysel seçiminin veya kararının belirleyici olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış malların teslimatı için;
çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimatı için;
fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan, ancak sözleşmenin imzalanmasından en az 30 gün sonrasına kadar tedarik edilemeyen ve mevcut değeri tüccarın üzerinde hiçbir kontrolü olmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin tedariki için;
abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, süreli yayın veya dergi teslimatı için.
Sözleşmelerde cayma hakkı zamanından önce sona erecektir
sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için, teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse;
doğası gereği teslimattan sonra diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olan malların teslimatı için;
ses veya video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslim edilmesi halinde, mühür teslimattan sonra sökülmüşse;

Belirli bir süre boyunca malların düzenli teslimatına ilişkin bir sözleşme için tüketicilere yönelik iptal politikası

İptal politikası

Tüketici, ağırlıklı olarak ticari olmayan veya serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın ilk malları teslim aldığı veya zilyetliğine geçirdiği günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bize ([insert: İsim/şirket, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve varsa faks numarası. Bu amaçla [woocommerce_en_disclaimer_address_data] kısa kodunu da kullanabilir ve adresi Ayarlar DE’de saklayabilirsiniz]) bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bize göndermelisiniz. Bu amaçla ekteki model cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Cayma süresine uymak için, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimi cayma süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.

İptal işleminin sonuçlarıBu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları gecikmeden ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son tarih yerine getirilmiş olur.
Malları iade etmenin doğrudan masrafları size aittir.
Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların durumunu, özelliklerini ve işleyişini kontrol etmek için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Ekleyiniz: İsim/şirket, adres, e-posta adresi ve varsa faks numarası]:
– Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımdan/bizden (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz.
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (yalnızca kağıt iletişim durumunda)
– Tarih

—————————————
(*) Uygulanamayan yerleri silin

 

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi
Cayma hakkı sözleşmeler için geçerli değildir
prefabrik olmayan ve üretimi için tüketici tarafından bireysel bir seçimin veya belirlemenin belirleyici olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış malların teslimi için;
çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimatı için;
fiyatı sözleşmenin imzalanması sırasında kararlaştırılan ancak sözleşmenin imzalanmasından en az 30 gün sonrasına kadar tedarik edilemeyen ve mevcut değeri tüccarın üzerinde hiçbir kontrolü olmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin tedariki için;
abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, süreli yayın veya dergi teslimatı için.
Sözleşmelerde cayma hakkı zamanından önce sona erecektir
sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için, teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse;
doğası gereği teslimattan sonra diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olan malların teslimatı için;
ses veya video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının mühürlü bir paket içinde teslim edilmesi halinde, mühür teslimattan sonra sökülmüşse.

Fiziksel bir veri taşıyıcısı üzerinde teslim edilmeyen dijital içeriğin teslimine yönelik bir sözleşme için iptal politikası

İptal politikası
Tüketici, ağırlıklı olarak ticari olmayan veya serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir.

Cayma hakkı
Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bize ([insert: İsim/şirket, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve varsa faks numarası. Bu amaçla [woocommerce_en_disclaimer_address_data] kısa kodunu da kullanabilir ve adresi Ayarlar DE’de saklayabilirsiniz]) bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bize göndermelisiniz. Bu amaçla ekteki model cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Cayma süresine uymak için, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimi cayma süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları
Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır.

 

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).
– Ad/şirket, adres, e-posta adresi ve varsa faks numarasını giriniz]:
– Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımdan/bizden (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz.
– (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı
– Tüketici(ler)in adı
– Tüketici(ler)in adresi
– Tüketici(ler)in imzası (yalnızca kağıt iletişim durumunda)
– Tarih
—————————————
(*) Uygulanamadığı yerlerde silin.

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi
Cayma hakkı, önceden hazırlanmamış ve üretimi için tüketicinin bireysel seçiminin veya kararının belirleyici olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış dijital içeriğin teslimine ilişkin sözleşmeler için geçerli değildir.
Sözleşmenin ifasına ancak siz buna açıkça rıza gösterdikten ve aynı zamanda sözleşmenin tarafımızca ifasına başlanmasıyla iptal hakkınızı kaybettiğinize dair bilginizi teyit ettikten sonra başlamış olmamız halinde iptal hakkı zamanından önce sona erecektir. Sözleşmenin imzalanmasını yukarıda belirtilen rıza ve onaya bağlı kılabileceğimizi belirtiriz.

Man

SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Call
Whatsapp
Telegram
Messenger
Support